היבנר 15 בכפר גנים, פתח תקווה

  • היבנר 15 פת
  • היבנר 15 פת (1)
מפת אזור